Meet Our Doctor

Find a doctor and details about them

Dr. Devi Gurung

Obsterician & Gyanaecologist

Prof. Dr. Veena Rani Shrivastava

Dr. A.E Ansari

Dr. Achyut Raj Bhandari

Orthopedic Surgery

Dr. Sunil Shrestha

Dr. Pankaj Pant

General Medicine & Consultant Physician

Dr. Pravin Bahadur Basnet

Radiologist

Dr. Divya Purush Dhakal

Dr. ANUPAMA GURUNG(SUWAL)

Obsterician & Gyanaecologist

Dr. Parimal Koirala

Internal Medicine (Fellowship in ECHO)

Dr. Kajan Raj Shrestha

Dr. Ghanashyam Thapa

Dr. Eliz Rajouria

Dermatologist & Venerologist

Dr. Amrit Ghimire

Dr. Shreedhar Aryal

Dr. Rajiv Nakarmi

Dr. Sujat Dahal

Dr. Binit Kumar Jha

Dr. Ranjit Kumar Sah

Dr. Ram Babu Sha

Dr. Jay Dev Yadav

Dr. Samrat Shrestha

Dr. Nisuma Sedhain

Dr. Kopila Sunwar

Dr. Srikant Agrawal

Dr. Ganesh Chalise

Dr. Robert Singh Maharjan

Dr. Nawaraj Ranabhat

Dr. Indra Raj Waiba

Dr. Midhan Shrestha

Consultant Nephrologist and Physician

Dr. Suman Prasad Adhikari

Psychiatrist

Dr. Noora Pradhan

Dr. Bashant Baral

Dr. Sanjeev Kumar Chaudhary

Dr. Babita Shah

Asst.Prof. Dr. Anshu Jha

Dr. Avinash Chandra

Dr. Sanjay Singh KC

Dr. Anushree Acharya